Przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

2.      Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku.

3.      Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie przed złożeniem w Biurze Obsługi Klienta celem sprawdzenia kompletności wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji – główny ul. 30 Stycznia 1, pokój nr 8, tel. (58) 775-93-70)

 

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa: nie dotyczy

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

*        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2019 r, poz. 1481 j.t. z późn.zm.)

*        Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

Inne informacje

 

Inne informacje: termin składania wniosków od 1 lipca do 15 września danego roku kalendarzowego

 

Druki: wniosek rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.07.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 17906
22 lipca 2020 14:30 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
22 lipca 2020 14:30 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
22 lipca 2020 14:30 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.