Przyznanie zasiłku szkolnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

2.      Dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

3.      Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiegow Tczewie przed złożeniem w Biurze Obsługi Klienta celem sprawdzenia kompletności wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji – główny budynek,  pokój nr 16-18, tel. (58) 775-93-95

 


 

 

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa: nie dotyczy

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy: w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji

 

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

*        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 j.t.  z późn. zm.)

*        Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

 


Inne informacje

 

Inne informacje: osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego powinny złożyć wniosek wraz z dokumentami w terminie  dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego

 

Druki: wniosek rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły o przyznanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.07.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5308
22 lipca 2020 14:59 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
22 lipca 2020 14:59 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
22 lipca 2020 14:58 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.