Przyznanie zasiłku szkolnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
  2. Dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
  3. Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie przed złożeniem w Biurze Obsługi Klienta celem sprawdzenia kompletności wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1


Komórka odpowiedzialna

Wydział Edukacji,  pokój nr 8, tel. (58) 77 59 395


 

 

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa: nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku


Sposób załatwienia sprawy:  wydanie decyzji

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572    j.t. z późn.zm.)


Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji


 


Inne informacje

Inne informacje: osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego powinny złożyć wniosek wraz z dokumentami w terminie  dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego

Druki: wniosek rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły o przyznanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5211
01 lipca 2015 10:39 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
01 lipca 2015 10:38 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
01 lipca 2015 10:38 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.