Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o: zapomogę zdrowotną; zapomogę losowo – bytową;  dofinansowanie do  wycieczki / działalności kulturalno – oświatowej; wczasy indywidualne „pod gruszą”/ wczasy zorganizowane dla dzieci  i  młodzieży; zapomogę na Święta Bożego Narodzenia; zapomogę na Święta Wielkanocne dla chorych – leżących; dofinansowanie do kosztów sanatorium / turnusu rehabilitacyjnego / zakupu sprzętu medycznego   / rehabilitacji osób chorych - leżących / masaży leczniczych; dofinansowanie do kosztów  zajęć sportowych i rekreacyjnych (basen, aerobic, aerobic w wodzie, sauna, siłownia); dofinansowanie do  kosztów zakupu biletu wstępu  na spektakle teatralne / film.

2.    Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe.

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy / adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew


Komórka odpowiedzialna

Wydział Edukacji, pokój nr 8, tel. (58) 775 93 95

Opłaty

 

Opłaty/ opłata skarbowa: nie dotyczy

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy: wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 30 dni od decyzji Komisji Socjalnej, której posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.


Sposób załatwienia sprawy: wypłata świadczenia w Kasie Urzędu Miejskiego w Tczewielub przelewem na konto osobiste.

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

1)      art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,  (j. t. Dz. U.  z  2018 roku,   poz. 1316 z późn. zm.);

2)      Ustawy ( art.. 53 ust. 4 ) z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela ( j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 967 z późn. zm.);

3)      Ustawy ( art.. 27 ust. 1) z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881);

4)      Zarządzenie Nr 446/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Finansowymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów oraz powołania Komisji Socjalnej.

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

 

Inne informacje

 

Inne informacje:

1)        przy składaniu wniosków należy przedłożyć dowód osobisty, legitymację ZUS, decyzję  o przyznaniu emerytury / renty ZUS, zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (PIT);

2)        do dnia 1 kwietnia każdego roku należy złożyć oświadczenie o wysokości emerytury/renty za bieżący rok oraz informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za ubiegły rok.


Druki:

1)      Wniosek o: zapomogę zdrowotną; zapomogę losowo – bytową; dofinansowanie do wycieczki / działalności kulturalno – oświatowej; wczasy indywidualne „pod gruszą” / wczasy zorganizowane dla dzieci i młodzieży; zapomogę na Święta Bożego Narodzenia; zapomogę na Święta Wielkanocne dla chorych – leżących; dofinansowanie do kosztów sanatorium /turnusu rehabilitacyjnego / zakupu sprzętu medycznego  /rehabilitację osób chorych - leżących  / masaży leczniczych; dofinansowanie do kosztów do zajęć sportowych i rekreacyjnych (basen, aerobic, aerobic w wodzie, sauna, siłownia); dofinansowanie do kosztów zakupu biletu wstępu na spektakl teatralny / film;

2)      Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe;

3)      Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za ubiegły rok;

4)      Oświadczenie o wysokości emerytury / renty za bieżący rok.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.01.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek - Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2012 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5536
27 stycznia 2020 09:42 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
27 stycznia 2020 09:41 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
27 stycznia 2020 09:41 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.