Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 , str. 1 ).

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2015 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 1894
17 lutego 2015 12:33 (Danuta Petka) - Aktualizacja danych sprawy.
17 lutego 2015 12:05 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika.
17 lutego 2015 11:51 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika.