Przyznawanie pomieszczeń tymczasowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek komornika bądź wierzyciela.
  2. Orzeczenie sądu (wyrok, postanowienie).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1

 

Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych – I piętro pokój nr 23, tel. 58 77-59-337, 58 77-59-405  pokój nr 24, tel. 58 77-59-481

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:  Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Pomieszczenia tymczasowe przyznawane są w zależności od powierzchni mieszkalnej zwolnionego lokalu.

 

Sposób załatwienia sprawy:  Wydanie skierowania do zasiedlenia pomieszczenia tymczasowego

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.);

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:  Nie dotyczy

Inne informacje

Inne informacje:  Nie dotyczy

Druki:  Nie dotyczy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2020 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 82
19 lutego 2020 12:44 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
19 lutego 2020 11:56 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
19 lutego 2020 11:50 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Utworzenie sprawy.