Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:         

 

1. Podanie o zameldowanie (napisane własnoręcznie) oddzielnie dla każdej osoby.

 

2. Wypełniony formularz “Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”,

 

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić

 

    zameldowanie (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna,orzeczenie sądu)                                             

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-304/404

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa:

Brak

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:     

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy: 

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w kwestii potwierdzenia faktu zamieszkania w danym lokalu.

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:                 

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

 

 

Tryb odwoławczy

 

 

Tryb odwoławczy:                

 

Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

 

Inne informacje

 

Inne informacje:                      

 

Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku gdy najemca, właściciel lokalu odmawia potwierdzenia pobytu w lokalu na formularzu “Zgłoszenie pobytu  stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” oraz jeżeli jest nieuregulowany stan prawny lokalu.

 

 

Druki:

 

1. Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”

 

2. Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.06.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Gawrońska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 13135
12 czerwca 2020 10:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
12 czerwca 2020 10:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
12 czerwca 2020 10:47 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.