Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 Wymagane dokumenty:    

 1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych,

 2. Dowód osobisty lub paszport       


  

Miejsce złożenia dokumentów

 Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

 Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

 tel. 58 77-59-303/403

 

 Komórka odpowiedzialna:

 Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

Opłaty

 Opłaty/opłata skarbowa:

 Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł , a za każdą stronę kserokopii dokumentu 5 zł - płatne w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. Nr 47124012421111001002250976 z adnotacją „opłata skarbowa”.

 Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1827 z późn.zm).

 Opłata od pełnomocnictwa – 17 zł (zwolnienie od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo).

Termin i sposób załatwienia

 Termin załatwienia sprawy: 

 Odpowiedź do 7 dni.

 

 Sposób załatwienia sprawy:

 Zaświadczenie zawierające pełny odpis danych wydaje się na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Odbiór zaświadczenia osobiście lub przez pełnomocnika.

Podstawa prawna

 

 Podstawa prawna:         

 Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1464 z późn.zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

 Tryb odwoławczy:

 Brak

Inne informacje

Inne informacje:

 Brak

 

 Druki:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia lub kserokopii z akt dowodów osobistych

 2. Wzór pełnomocnika

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.02.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4176
22 lutego 2018 12:59 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lutego 2018 11:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
22 lutego 2018 11:48 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.