Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 Wymagane dokumenty:    

 - Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności,

 - Dowód osobisty lub paszport          

Miejsce złożenia dokumentów

 

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

 Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

 tel. 58 77-59-304/404

 

 Komórka odpowiedzialna:

 Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa:                 

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł płatne w kasie Urzędu lub na konto UrzęduMiejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. Nr 47124012421111001002250976 z adnotacją„opłata skarbowa”.

Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej(tekst jedn. Dz.U.z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm.).

Opłata od pełnomocnictwa -17 zł. (zwolnieni od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępnilub rodzeństwo).

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

 Odpowiedź do 7 dni.

 

 Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych wydaje się na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odbiór zaświadczenia osobiście lub przez pełnomocnika.

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:           

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1382 z późn.zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044z późn.zm.).

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

 Brak

Inne informacje

Inne informacje:                    

 Brak

 

 

 Druki:

 - Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

 - Wzór pełnomocnictwa

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 15:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 6535
09 stycznia 2019 12:34 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.
09 stycznia 2019 12:12 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2019 12:12 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.