Rozgraniczenie nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1.pisemny wniosek zainteresowanego zawierający również nazwę jednostki wykonawstwa geodezyjnego wyznaczonej do wykonywania czynności rozgraniczeniowych

2.dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomościami

3.wypis z rejestru gruntów i budynków z oznaczeniem właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz podaniem ich adresów

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 57, II piętro tel.:/58/ 77-59-430

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

10 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc od dnia otrzymania dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej umorzenie bądź zatwierdzenie rozgraniczenia

Sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, umorzenie bądź decyzja

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

2.rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa                    i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Sąd Rejonowy w Tczewie właściwy wg położenia nieruchomości

Inne informacje

Inne informacje:

Druki:

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Marcinczak– Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2008 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3750
21 listopada 2019 15:29 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
21 listopada 2019 15:28 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
21 listopada 2019 15:28 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.