Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Deklaracja DT-1 plus załącznik DT-1A na podatek od środków transportowych składanado 15 lutego na dany rok podatkowy wg wzoru do rozporządzenia Ministra Finansów   z dnia 13 grudnia 2018r.  

Druki deklaracji na podatek od środków transportowych są dostępne w Wydziale Budżetui Podatków

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy / adres korespondencyjny

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

30. Stycznia 1

83-110 Tczew

poniedziałek, wtorek,  środa  – w godz. 7 30 – 15 30

czwartek                                 – w godz. 7 30 – 16 30

piątek                                      – w godz. 7 30 – 14 30

 

Komórka odpowiedzialna: Wydział Budżetu i Podatków

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

 pokój nr 1 tel. 58/77-59-386

Opłaty

Płatności :

Podatek jest płatny do kasy Urzędu Miejskiego w Tczewie lub jego rachunek w Banku PEKAO S.A. I o/ Gdańsk filia nr 2 w Tczewie nr 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976

 

Opłaty skarbowe:

 - brak  

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

do 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu to  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Sposób załatwienia sprawy: rejestracja deklaracji DT-1 i załącznika DT-1 A w systemie komputerowym POST+ lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.  

3.  Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego              

4.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru  deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz załącznik DT-1A.

5.Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brak

 

 

Inne informacje

Inne informacje:

O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego (sprzedaży, kupna lub czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu) mających  wpływ na powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności składając deklarację DT-1 plus załącznik DT-1A.

 

Druki:

Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych są dostępne w Wydziale Budżetu i Podatków – pokój nr 1, w Biurze Obsługi Klienta – na parterze w głównym gmachu Urzędu pokój nr 7 oraz stronie internetowej www.bip.tczew.pl/tczew w części dotyczącej Wydziału Budżetu i Podatków oraz  na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 7708
02 lipca 2019 11:52 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
02 lipca 2019 11:52 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
02 lipca 2019 11:51 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.