Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz wysokości zaległości podatkowych podatnika

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Podanie o wydanie zaświadczenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy / adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

30. Stycznia 1

poniedziałek, wtorek, środa,   – w godz. 7 30 – 15 30

czwartek                                  – w godz. 7 30 – 16 30

piątek                                       – w godz. 7 30 – 14 30

 

Komórka odpowiedzialna: Wydział Budżetu i Podatków

- zaświadczenia o niezaleganiu  w podatkach oraz wysokości zaległości podatkowych

pokój Nr 1 tel. 58/77-59-386

Opłaty

Opłaty / opłata skarbowa:

Pobierana jest opłata skarbowa w wysokości :

- 21 zł za zaświadczenie o nie zaleganiu lub o wysokości zaległości w podatkach

- 17 zł za zaświadczenie o nie figurowaniu w ewidencji podatników

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

7 dni od daty złożenia podania.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wystawienie zaświadczenia na złożony wniosek podatnika wg właściwego wzoru

Podstawa prawna

Podstawa prawna:


1.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

2.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.  

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brak

 

Inne informacje

 

Inne informacje: brak

 

Druki:

Wnioski o wydanie zaświadczenia opracowane w celu ułatwienia załatwienia sprawy, są dostępne w Wydziale Budżetu i Podatków – pokój nr 1


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 16:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5872
02 lipca 2019 11:30 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
02 lipca 2019 11:30 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
02 lipca 2019 11:30 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.