Skierowanie na leczenie odwykowe

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:  Wniosek – prośba o leczenie odwykowe

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1

 

Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych – II piętro - pokój nr 39, tel. 58 77-59-348

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:  Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa zostanie załatwiona po określonym czasie.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Skierowanie wniosku o leczenie odwykowe do Sądu.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:  Nie dotyczy

Inne informacje

Inne informacje:  Nie dotyczy


Druki:  Nie dotyczy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4334
04 marca 2014 13:53 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
04 marca 2014 13:52 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika.
04 marca 2014 13:52 (Agnieszka Przyłucka) - Aktualizacja danych sprawy.