Biuro Rzecznika Prasowego

W szczególności do zadań Biura należy:

1) zadania dotyczące współpracy z mediami:
a) realizacja polityki informacyjnej miasta,
b) bieżące informowanie prasy o działaniach prezydenta i samorządu miasta,
c) przygotowywanie i prowadzenie konferencji prasowych,
d) utrzymywanie stałych kontaktów z lokalnymi i regionalnymi mediami,
e) przygotowywanie odpowiedzi prezydenta i odpowiadanie na pytania mediów,
f) przekazywanie mediom serwisu prasowego,
g) monitorowanie informacji w mediach nt. samorządu miasta,
h) przygotowywanie sprostowań, polemik, wyjaśnień do informacji medialnych,
i) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu w celu sprawnego i rzetelnego przekazywania informacji mediom.
2) zadania informacyjno-promocyjne:
a) wydawanie „Panoramy Miasta”
- przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji,
- współpraca z Radą Programową „Panoramy Miasta”,
- redagowanie, zapewnienie druku i dystrybucja miesięcznika „Panorama Miasta”,
b) przygotowywanie publikacji informacyjnych np. w formie broszur, ulotek, folderów, katalogów itp.,
c) administrowanie i redagowanie miejskiego portalu internetowego ww.wrotatczewa.pl,
d) przygotowywanie artykułów promocyjnych do publikacji zewnętrznych,
e) współpraca w organizowaniu imprez związanych z urzędem, przygotowywanie zaproszeń, plakatów, informacja o imprezach,
f) wykonywanie i archiwizacja materiału fotograficznego z ważniejszych wydarzeń i imprez na terenie miasta,
g) przygotowywanie, realizacja i dystrybucja gadżetów promocyjnych i materiałów reklamowych miasta,
h) obsługa techniczna i współorganizacja działań promocyjnych miasta,
i) koordynacja spraw związanych z udzielaniem honorowego patronatu prezydenta Tczewa.
3) realizowanie współpracy Miasta Tczewa z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi w zakresie wymiany turystycznej, kulturalnej i sportowej.

Stanowiska

Kierownik Biura

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Biuro Rzecznika Prasowego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Mykowska - Kierownik Biura Rzecznika Prasowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2011 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 7249
03 kwietnia 2019 10:31 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
12 czerwca 2014 13:17 (Danuta Petka) - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 10:11 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych jednostki.