Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszeni

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE w 2020 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE w 2020 ROKU: Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019r. w sprawi