Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszeni

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE w 2020 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE w 2020 ROKU: Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019r. w sprawi

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE w 2019 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE w 2019 ROKU Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości staw

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2018 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2018 ROKU Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości sta

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2017 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2017 ROKU Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określe

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2015 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2015 ROKU Uchwała Nr XXXVIII/300/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Uchwała Nr XLVII/381/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek...

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU Uchwała Nr XXXVIII/300/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Uchwała Nr XXXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości...

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2012 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2012 ROKU