Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVII/331/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN6 „Kolejarz”

Załącznik graficzny Nr 1 przedstawia rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmujący działkę nr 217/11 obręb 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Tczewie w jednostce urbanistycznej „UMN 6 – Kolejarz”. W sąsiedztwie terenu będąceg

Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Pobierz treść Uchwały Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa wraz z załącznikami

Uchwała Nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie.

Uchwała Nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie. Publikacja aktu – Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 120.

Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczew”.

Opis do załącznika graficznego Nr 2 Załącznik graficzny nr 2 do uchwały w sprawie zmiany studium przedstawia rysunek uwarunkowań miasta Tczewa. Na mapie zaznaczono obszar zmiany studium, położony w południowo – zachodniej części miasta, na terenie byłego poligonu

Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie.

Opis do załącznika graficznego Załącznik graficzny przedstawia fragment mapy południowej części miasta Tczewa, stanowiącej rysunek planu miejscowego, uchwalonego w 2005 roku. Na rysunku znajduje się oznaczenie cyfrowo-literowe UP2 oznaczające jednostkę urbanistyczną strefy przemysłowej przy ulicy 30 Stycznia w Tczewie. Kolorem błękitny...