Stanowiska w sprawach publicznych (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

STANOWISKO Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 2004 roku.

STANOWISKO Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 2004 roku. Prezydent Miasta i Rada Miejska w Tczewie wyrażają zaniepokojenie doniesieniami bezstronnych obserwatorów o poważnym naruszeniu ordynacji wyborczej w trakcie wyborów prezydenckich na Ukrainie. Odbieramy to jako próbę łamania podstawowych zasad demokracji...

Opinia Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i ustanowienie na nieruchomościach TTBS Sp. z o.o. hipoteki kaucyjnej.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i ustanowienie na nieruchomościach TTBS Sp. z o.o. hipoteki kaucyjnej.

Stanowisko Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie : poręczenia kredytu na rzecz Szpitala Powiatowego w Tczewie

Stanowisko Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie : poręczenia kredytu na rzecz Szpitala Powiatowego w Tczewie

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 28.08.2003 r. w sprawie wniosku Prezydenta Miasta Tczewa o przystąpienie do opracowania „Programu rewitalizacji obszaru miejskiego Stare Miasto, Park Miejski i terenów nadbrzeżnych rzeki Wisły w granicach miasta powyżej ujścia kanału Młyńskiego”.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie uruchomienia środków finansowych w wysokości 9/12 zaplanowanej kwoty w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 24 kwietnia 2003r. w sprawie uruchomienia środków finansowych w wysokości 9/12 zaplanowanej kwoty w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie przystąpienia do spółki praciowniczej "Metrix Premium" S.A. i objęcia akcji.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do spółki pracowniczej "Metrix Premium" S.A. i objęcia akcji.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie nie przystąpienia do restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych od PKP S.A.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie nie przystąpienia do restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych od PKP S.A.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Stoczni Tczew.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Stoczni Tczew.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie finansowania zadań oświatowych.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 26 lutego 2004r. w sprawie finansowania zadań oświatowych.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie: współpracy w zakresie działań na rzecz walki z bezrobociem w naszym regionie i pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej .

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 29 stycznia 2004r. w sprawie: współpracy w zakresie działań na rzecz walki z bezrobociem w naszym regionie i pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej .