Stanowiska w sprawach publicznych (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opinia Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2005 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

Opinia Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

Stanowisko w sprawie opinii dotyczącej przebudowy i rozbudowy linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia w odniesieniu do odcinka Lisewo Malborskie (gm. Lichnowy) – miasto Tczew.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 6 lipca 2005 roku w sprawie opinii dotyczącej przebudowy i rozbudowy linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia w odniesieniu do odcinka Lisewo Malborskie (gm. Lichnowy) – miasto Tczew. Planowane przedsięwzięcie opiniuje się pozytywnie. Uzasadnienie Pismem...

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego w realizacji zadania inwestycyjnego.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 24 lutego 2005 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego w realizacji zadania inwestycyjnego.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie weryfikacji urzędowego nazewnictwa dla m. Tczewa podjęte na sesji w dniu 24 lutego 2005 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie weryfikacji urzędowego nazewnictwa dla m. Tczewa podjęte na sesji w dniu 24 lutego 2005 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie petycji ( wniosku 3 Z B ) użytkowników działek Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Tczewie.

S T A N O W I S K O Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2004r. w sprawie petycji ( wniosku 3 Z B ) użytkowników działek Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Tczewie.

Apel Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie nowelizacji art. 829 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. 1965, Nr 15, poz. 113 z późniejszymi zmianami)

APEL RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie nowelizacji art. 829 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. 1965, Nr 15, poz. 113 z późniejszymi zmianami)

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 26 sierpnia 2004 w sprawie petycji mieszkańców Tczewa i okolic do władz miasta o uratowanie III ligi piłki noznej w Tczewie.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 26 sierpnia 2004 w sprawie petycji mieszkańców Tczewa i okolic do władz miasta o uratowanie III ligi piłki noznej w Tczewie.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 27 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do akcji „ Przejrzysta Polska”.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 27 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do akcji „ Przejrzysta Polska”.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 27 stycznia 2005 roku.w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie podjęte na sesji w dniu 27 stycznia 2005 roku. w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie z 27 stycznia 2005r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie odstąpienia od prawa odkupu zawartego w §10 aktu notarialnego Rep. A nr 2223/01 z dnia 14.03.2001r.