Rejestry i ewidencje (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ewidencja obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych

Ewidencja obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych prowadzona jest w Wydziale Edukacji, pokój nr 8 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest w Wydziale Edukacji, pokój nr 8 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja szkół podstawowych i gimnazjów

Ewidencja szkół podstawowych i gimnazjów prowadzona jest w Wydziale Edukacji, pokój nr 36 ( II piętro ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona jest w Wydziale Edukacji, pokój nr 36 ( II piętro ), ul. 30 Stycznia 1.

Rejestr pozwoleń i uzgodnień konserwatorskich

Rejestr pozwoleń i uzgodnień konserwatorskich prowadzony jest przez Konserwatora Zabytków Miasta Tczewa , budynek główny Urzędu Miejskiego, parter, pokój nr 6.

Rejestr ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o znaczeniu lokalnym

Rejestr ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o znaczeniu lokalnym prowadzony jest w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym -budynek główny UM / II-piętro/pok. nr 53

Rejestr zarządzeń wewnętrznych Prezydenta

Rejestr zarządzeń wewnętrznych Prezydenta prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, budynek główny UM, I piętro, pok. 24 -26.

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe - budynek główny UM, część piwniczna, pok. nr 3.

Archiwum dowodów osobistych

Archiwum dowodów osobistych prowadzone jest przez Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 6 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych prowadzona jest przez Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 6 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.