Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr instytucji kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem...

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony jest w Wydziale Edukacji, pokój nr 36 ( II piętro ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych

Ewidencja obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych prowadzona jest w Wydziale Edukacji, pokój nr 8 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest w Wydziale Edukacji, pokój nr 8 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja szkół podstawowych i gimnazjów

Ewidencja szkół podstawowych i gimnazjów prowadzona jest w Wydziale Edukacji, pokój nr 36 ( II piętro ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona jest w Wydziale Edukacji, pokój nr 36 ( II piętro ), ul. 30 Stycznia 1.

Rejestr pozwoleń i uzgodnień konserwatorskich

Rejestr pozwoleń i uzgodnień konserwatorskich prowadzony jest przez Konserwatora Zabytków Miasta Tczewa , budynek główny Urzędu Miejskiego, parter, pokój nr 6.

Rejestr ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o znaczeniu lokalnym

Rejestr ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o znaczeniu lokalnym prowadzony jest w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym -budynek główny UM / II-piętro/pok. nr 53

Rejestr zarządzeń wewnętrznych Prezydenta

Rejestr zarządzeń wewnętrznych Prezydenta prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, budynek główny UM, I piętro, pok. 24 -26.