Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe - budynek główny UM, część piwniczna, pok. nr 3.

Archiwum dowodów osobistych

Archiwum dowodów osobistych prowadzone jest przez Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 6 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych prowadzona jest przez Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 6 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców prowadzony jest w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój nr 6 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja ludności

Ewidencja ludności prowadzona jest w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój nr 6 ( parter ), ul. 30 Stycznia 1.

Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest w Wydziale Rozwoju Miasta – / Biuro ds. Wspierania Przedsiębiorczości – budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 3/.

Gminna ewidencja zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie miasta Tczewa

Gminna ewidencja zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie miasta Tczewa prowadzona jest przez Konserwatora Zabytków Miasta Tczewa - budynek główny UM / parter /pokój nr 6.

Rejestr interpelacji i wniosków radnych

Rejestr interpelacji i wniosków radnych prowadzony jest w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 18 ( I piętro ), ul. 30 Stycznia 1.

Rejestr przepisów gminnych

Rejestr przepisów gminnych - prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr - budynek główny UM - pokój Nr 27-30.

Rejestr zarządzeń Prezydenta

Rejestr zarządzeń Prezydenta prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr - budynek główny UM - pokój Nr 27-29