Rejestry i ewidencje

Rejestr instytucji kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew:

  1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    - otwarty dostęp do zawartości rejestru
    - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

 

Wytworzyła: Sylwia Olek –  Naczelnik Wydziału  Edukacji

 

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest przez Wydział Edukacji, pokój nr 34 ( II piętro ), ul. 30 Stycznia 1.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.10.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek – Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2012 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2589
01 października 2014 11:09 (Danuta Petka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2014 11:08 (Danuta Petka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2012 13:05 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [rejestr_instytucji_kultury_gminy_miejskiej_tczew.pdf] do dokumentu.