Konkursy ofert na zadania publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „Dofinansowanie wkładu własnego”

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „Edukacyjnej opieki wychowawczej”

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” - &bdqu

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn.: ,,Społeczna od-nowa”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty nabór partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn. „Społeczna od-nowa” planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja”...