Konkursy ofert na zadania publiczne

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn.: ,,Społeczna od-nowa”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty nabór  partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn. „Społeczna od-nowa” planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

Wytworzyła: Róża Tasarz

Akceptacja: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.12.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2016 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 1796
22 grudnia 2016 13:46 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [fiszka_projektu_spoleczna_od_nowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2016 13:45 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [karta_oceny_oferty_naboru_partnera_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2016 13:45 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [formularz_zgloszeniowy_dla_partnera_projektu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)