Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PREZYDENT MIASTA TCZEWA ogłasza otwarty nabór uzupełniający członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

1. Ogłasza się nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa, stanowiącego forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełniącego funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji. 2....

Informacja, dotycząca obowiązywania od dnia 18 lipca 2014r. Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH Urząd Miejski w Tczewie Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że od dnia 18 lipca 2014r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych - opublikowana w Dz.U. z 2014r., poz.498.

Informacja o zapewnieniu dostępu do usług tłumacza języka migowego.

Urząd Miejski w Tczewie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.), Urząd Miejski w Tczewie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka...