Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PREZYDENT MIASTA TCZEWA ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

1. Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji. 2. Zasady wyznaczania składu oraz zasady...

Informacja dotycząca godzin otwarcia kasy Urzędu Miejskiego.

Od poniedziałku, 11 maja, kasa Urzędu Miejskiego (ul. 30 Stycznia 1) będzie czynna codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10-14.

Komunikat Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Załącznik do Zarządzenie Nr 102/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 kwietnia 2020 r. Komunikat Prezydenta Miasta Tczewa Na podstawie art. 33 ust. 3 z ustawy 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) w związku z § 13 ust. 3 rozp

Komunikat Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Komunikat Prezydenta Miasta Tczewa Na podstawie art. 33 ust. 3 z ustawy 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 2019 r. poz.506 z p&o