Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie składały ofert na działalność na rok 2020 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Przyznano kwotę 29.636,20 zł (zgodnie z punktem 1A).

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczew na rok 2020.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa Nr 105/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku zmienia się termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczew...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej”.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa Nr 104/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku zmienia się termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” ogłoszony Zarządzeniem nr 39/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu...

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 10 stycznia 2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi” nie wpłynęła żadna oferta.

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 10 stycznia 2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet” wpłynęła oferta Klubu Sportowego Pogoń Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie. ...

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2020 r. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2020 w zakresie: Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania) .