Petycje- informacje ogólne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycje- informacje ogólne

Petycja – to pismo skierowane do władz, zwykle w imieniu zbiorowości, zawierające określone postulaty, prośby. Podstawą prawną do składania petycji w Polsce jest Ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która weszła w życie 6 września 2015 roku.