Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na naradę prezydenta - 13.05.2014

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu maju br.: 1) informacja o stanie powietrza w Tczewie w aspekcie zrealizowanych inwestycji w okresie 2011-2013 r., 2) informacja o bie

Porządek na narade prezydenta - 3.12.2013

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.: 1/ informacja na temat działalności w 2013 r. Młodzieżowej Rady Sportu 2/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: a) uchwalenia budżetu miasta na 2014 r., b) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-202...

Porzadek na narade prezydenta - 10.10.2013

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu październiku br.: 1/ informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za rok szkolny 2012/2013 2/ informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2012 r. 3/ informacja z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami...

Porządek na naradę prezydenta - 5.03.2013 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu marcu br.: 1/ informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2012 r.

Porządek na naradę prezydenta 5.02.2013 r.

Informacje bieżące. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu lutym br.: 1/ informacja z realizacji w 2012 roku stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2/ przyjęcie projektów

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8.01.2013

Informacje bieżące. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu styczniu br.: 1/ informacja z realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów. 2/ informacja z przebiegu Akcji Zima w m-cu listopadzie i grudniu 2012 r. 3) przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6.11.2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu listopadzie br.: 1/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: a) zmiany budżetu miasta na 2012 rok, b)  

Porządek na narade prezydenta w dniu 4 września 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu wrześniu br.: 1/ informacja o stanie powietrza na terenie miasta w latach 2010-2011, 3/ informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały,

Porządek na naradę prezydenta w dniu 7 sierpnia 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu sierpniu br.: 1/ informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2012 r. 2/ informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024