Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na naradę prezydenta w dniu 12 czerwca 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu czerwcu br.: 1/ raport z realizacji strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie, 2/ sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2011 rok, 3/ informacja o stanie realizacji wdrażania nowej ustawy o czystości i porządk...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8 maja 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu maju br.: 1/ informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa 2/ informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta 3/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: &nb

Porządek na naradę prezydenta w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu kwietniu br.: 1/ sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym za 2011 rok,

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6 marca 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu marcu br.: 1/ informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2011r.

Porzadek na naradę prezydenta w dniu 7 lutego 2012 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu lutym br.: 1/ informacja z realizacji w 2011r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 2/ sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Tczewa na...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 3 stycznia 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.: 1/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: a/ likwidacji Centrum Edukacji Dorosłych– Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Porzadek na naradę prezydenta w dniu 6 grudnia 2011 r.

Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji inwestycji i remontów na dzień 30.11.2011 r. 3. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.: 1/ przyjęcie projektów uchwał RM w

Porządek na naradę prezydenta w dniu 2 listopada 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu listopadzie br.: 1/ przyjęcie sprawozdania z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa za lata 2009-2010 2/ przyjęcie projekt

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6 września 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu wrześniu br., w tym przyjęcie informacji o: 1/ funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska w Tczewie posiada udziały 2