Rada Miejska Kadencja 2010 - 2014

Wybierz kadencję

Biuro Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Tczewie
Biuro Rady Miejskiej
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew

tel. (58) 77 59 305

Skład

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2010-2014

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2010-2014, członek Komisji Polityki Społecznej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2010-2014, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, członek Komisji Polityki Gospodarczej

członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Polityki Gospodarczej

członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo- Budżetowej

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, członek Komisji Polityki Gospodarczej

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, członek doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie.

członek Komisji Polityki Gospodarczej, członek Komisji Polityki Społecznej, Przewodniczący doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie

członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, członek doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie

członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, członek Komisji Polityki Społecznej

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo - Budżetowej

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej

członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej

Informacje

członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej - Włodzimierz Mroczkowski

członek Komisji Polityki Gospodarczej, członek Komisji Rewizyjnej, członek doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie.

członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, członek Komisji Polityki Społecznej

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej , członek Komisji Finansowo- Budżetowej

członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Polityki Gospodarczej

Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Polityki Gospodarczej

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, członek doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie

członek Komisji Polityki Gospodarczej, członek Komisji Finansowo- Budżetowej, Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Rewizyjnej

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 109319
29 września 2020 09:52 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych członka komisji: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
29 września 2020 09:52 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych członka komisji: Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
29 września 2020 09:49 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.