Komisja Polityki Gospodarczej Kadencja 2010 - 2014

Informacje

1) inicjowanie procesu rozwoju gospodarczego miasta,
2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania komisji,
3) analizowanie budżetu miasta w zakresie właściwości komisji,
4) opiniowanie istotnych wniosków w sprawach polityki gospodarczej miasta,
5) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z przekształceniami własnościowymi
majątku komunalnego,
6) opiniowanie problematyki dotyczącej handlu, rzemiosła i usług jednostek działających na
terenie miasta,
7) opiniowanie wysokości czynszów za lokale użytkowe,
8) opiniowanie ocen funkcjonowania służb użyteczności publicznej,
9) opiniowanie projektów planów gospodarczych miasta ,
10) opiniowanie rozwoju przestrzennego miasta w powiązaniu z kierunkami rozwoju społeczno
- gospodarczego z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego, towarzyszącego i
budownictwa indywidualnego,
11) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
12) opiniowanie realizacji zadań dotyczących rozwoju gospodarczego miasta,
13) opiniowanie programowania i planowania inwestycji budżetowych, infrastruktury
technicznej i społecznej ,
14) opiniowanie programów działania jednostek gospodarczych w zakresie ochrony środowiska,
15) opiniowanie prowadzonej polityki mieszkaniowej i gospodarki lokalami,
16) inspirowanie działania na rzecz rozwoju miasta, upowszechniania jego dokonań i tworzenia
zachęt w kierunku przybliżania wszystkich zainteresowanym pozytywnego oblicza Tczewa.

Skład

Przewodniczący Komisji

Wiceprzewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 102245
10 marca 2020 09:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych stanowiska: członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, członek Komisji Polityki Społecznej .
10 marca 2020 09:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
10 marca 2020 09:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych stanowiska: członek Komisji Finansowo-Budżetowej,członek Komisji Polityki Społecznej .