Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVIII/ 237/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXVIII/ 237/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,...

Uchwała Nr XXVIII/236/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Bernardowi Kapichowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXVIII/236/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Bernardowi Kapichowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz....

Uchwała Nr XXVIII/235/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Janowi Stachowiakowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXVIII/235/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Janowi Stachowiakowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz....

Uchwała Nr XXVIII/234/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Józefowi Bejgrowiczowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXVIII/234/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Józefowi Bejgrowiczowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214,...

Uchwała Nr XXVIII /233/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Ickiewiczowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXVIII /233/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Ickiewiczowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214,...

Uchwała Nr XXVIII/232/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

Uchwała Nr XXVIII/232/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst : Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220; zm....

Uchwała Nr XXVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr XXVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj....

Uchwała Nr XXVIII/230/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2009.

Uchwała Nr XXVIII/230/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. z 2002 r. nr 23...

Uchwała Nr XXVIII/ 229/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej - część działki 148 / 44.

Uchwała Nr XXVIII/ 229/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej - część działki 148 / 44. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.,...

Uchwała Nr XXVIII/228/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej - część działki 21/18 i 21/1.

Uchwała Nr XXVIII/228/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej - część działki 21/18 i 21/1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001...