Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIX/318/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2027.

Uchwała Nr XXXIX/318/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2027. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318) art. 226, art.

Uchwała Nr XXXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014r.

Uchwała Nr XXXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28

Uchwała Nr XXXIX/315 /2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/315 /2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Uchwała Nr XXXIX/312/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu „Chronię życie przed rakiem”.

Uchwała Nr XXXIX/312/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programu „Chronię życie przed rakiem”. Na podstawie art.216 ust.2, pkt. 5 i art. 220 ust.

Uchwała Nr XXXIX/311/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Uchwała Nr XXXIX/311/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 &n

Uchwała Nr XXXIX/310/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026.

Uchwała Nr XXXIX/310/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. w Dz. U. z 2013r. poz.