Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIX/348/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Panu Józefowi Golickiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXXIX/348/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Panu Józefowi Golickiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214,...

Uchwała Nr XXXIX/ 347/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Panu Adamowi Przybyłowskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXXIX/ 347/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Panu Adamowi Przybyłowskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz....

Uchwała Nr XXXIX/346/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew położonych przy ul. Pomorskiej

Uchwała Nr XXXIX/346/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew położonych przy ul. Pomorskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990...

Uchwała Nr XXXIX/345/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na inwestycję drogową.

Uchwała Nr XXXIX/345/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na inwestycję drogową. Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 ust.2 i 2a, art. 37 ust. 2 pkt 4 w związku z art.6 pkt 1 ustawy...

Uchwała Nr XXXIX/342/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Tczew na rok 2010.

Uchwała Nr XXXIX/342/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Tczew na rok 2010. Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm....

Uchwała Nr XXXIX / 341 / 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2010

Uchwała Nr XXXIX / 341 / 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2001...