Działalność lobbingowa (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbi