Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

 

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu gminnego w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

 

Kwestie związane z załatwianiem spraw w Urzędzie Miejskim w Tczewie dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały Zarządzeniem nr 236/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw w zakresu działalności lobbingowej.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.07.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Schwarz-Blomberg - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2016 08:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 1100
25 lipca 2016 08:15 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [informacja_o_dzialalnosci_lobbingowej_za_2015_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2016 08:15 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_lobbing_nr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2016 08:12 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)