Działalność lobbingowa

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Miasta Tczewa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2019

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (jednolity tekst Dziennika Ustaw z 2017 r. poz. 248) - informuję, że w roku 2019 nie odnotowano żadnych działań podejmowanych w procesie stanowienia prawa wobec organów Miasta Tczewa przez podmioty wykonujące zawodową...

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Miasta Tczewa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2018

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (jednolity tekst Dziennika Ustaw z 2017 r. poz. 248) - informuję, że w roku 2018 nie odnotowano żadnych działań podejmowanych w procesie stanowienia prawa wobec organów Miasta Tczewa przez podmioty wykonujące zawodową...

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Miasta Tczewa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2017

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (jednolity tekst Dziennika Ustaw z 2017 r. poz. 248) - informuję, że w roku 2017 nie odnotowano żadnych działań podejmowanych w procesie stanowienia prawa wobec organów Miasta Tczewa przez podmioty wykonujące zawodową...

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Miasta Tczewa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016.

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169 poz. 1414 ze zm.) Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w roku 2016 podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa, nie podejmowały działań wobec organów Miasta Tczewa. ...

Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbi