Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1175/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 11a na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1175/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 11a na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1213/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 9.08.2005 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1213/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1212/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 9.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną...

Zarządzenie nr 1212/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Tczewie przy ul. Okrętowej i ustalenia wykazu tych nieruchomości. ...

Zarządzenie nr 1211/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 9.08.2005 r. w spr. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Tczewie przy ul. Portowców, w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Zarządzenie nr 1211/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Tczewie przy ul. Portowców, w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1210/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 9.08.2005 r. w spr. określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2006 rok.

Zarządzenie nr 1210/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie: określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2006 rok.

Zarządzenie nr 1159/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 26.07.2005 r. zmieniające Zarządzenie nr 932/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego...

Zarządzenie nr 1159/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające Zarządzenie nr 932/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1209/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nałkowskiej 15 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1209/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nałkowskiej 15 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1208/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 6 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1208/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 6 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1207/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Partyzantów 14 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1207/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Partyzantów 14 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1158/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 26.07.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1158/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia jej wykazu.