Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 3302007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn 12092007 r zmieniające Zarządzenie nr 2282007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn 29 czerwca 2007 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu

Zarządzenie nr 330/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12.09.2007 r. zmieniające Zarządzenie nr 228/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządz. nr 1231/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 30.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Tczewie przy al. Kociewskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1231/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Tczewie przy al. Kociewskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządz. nr 1230/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 30.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Królowej Marysieńki 2 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1230/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Królowej Marysieńki 2 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządz. nr 1229/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 30.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Bolesław Chrobrego 4 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1229/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Bolesław Chrobrego 4 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządz. nr 1228/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 30.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1228/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządz. nr 1227/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 30.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Pinokia stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1227/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Pinokia stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządz. nr 1226/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 23.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Bosmańskiej na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1226/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Bosmańskiej na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządz. nr 1225/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 23.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej 28 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1225/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej 28 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządz. nr 1224/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 23.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców 8 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1224/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców 8 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządz. nr 1223/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 23.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 9 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1223/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 9 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.