Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 558/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26.02.2008 r. w spr. nabycia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Tczewie, przy ul. Nad Wisłą, oznaczonej numerami działek: 448/3 o pow. 0,0767 ha i 448/5 o pow. 0,2001 ha, w drodze bezprzetargowej, zbonifikatą 80 proc.

Zarządzenie nr 558/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26.02.2008 r. w spr. nabycia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Tczewie, przy ul. Nad Wisłą, oznaczonej numerami działek: 448/3 o pow. 0,0767 ha i 448/5 o pow. 0,2001 ha, w drodze bezprzetargowej, zbonifikatą 80 proc.

Zarządzenie nr 557/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 557/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 556/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 556/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 555/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 555/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 554/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 554/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 553/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wynajęcia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 553/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wynajęcia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 552/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 552/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20.02.2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 551/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20.02.2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 551/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20.02.2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 550/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20.02.2008 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Tczewie przy ul. Jana Brzechwy.

Zarządzenie nr 550/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20.02.2008 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Tczewie przy ul. Jana Brzechwy.

Zarządzenie nr 549/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Pobytu w Zespole Opiekuńczym MOPS w Tczewie.

Zarządzenie nr 549/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Pobytu w Zespole Opiekuńczym MOPS w Tczewie.