Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 567/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 20.03.2008 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.

Zarządzenie nr 567/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 20.03.2008 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.

Zarządzenie nr 566/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.03.2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 566/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.03.2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 565/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.03.2008 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 565/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.03.2008 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 564/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.03.2008 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 564/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19.03.2008 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 563/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 18.03.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew - przystań.

Zarządzenie nr 563/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 18.03.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew - przystań.

Zarządzenie nr 562/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.03.2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem gruntu przy ul. Nad Wisłą ( budynek przystani ) o powierzchni 76,9 m2 ( bar kawowy ) oraz 151,6 m2 ( tawerna, restauracja ).

Zarządzenie nr 562/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7.03.2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem gruntu przy ul. Nad Wisłą ( budynek przystani ) o powierzchni 76,9 m2 ( bar kawowy ) oraz 151,6 m2

Zarządzenie nr 562/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7.03.2008 r. w spr. ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem gruntu przy ul. Nad Wisłą (budynek przystani) o pow. użytkowej 76,9 m2 (bar kawowy) oraz 151,6 m2 (tawerna, restauracja)

Zarządzenie nr 562/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7.03.2008 r. w spr. ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem gruntu przy ul. Nad Wisłą (budynek przystani) o pow. użytkowej 76,9 m2 (bar kawowy) oraz 151,6 m2 (tawerna, restauracja)

Zarządzenie nr 561/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4.03.2008 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, położonej przy ul. Topolowej 12 na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie i ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 561/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4.03.2008 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, położonej przy ul. Topolowej 12 na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie i ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 560/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29.02.2008 r. w spr. ogloszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntu Gminy Miejskiej zabudowanego pawilonem handlowym stanowiącym nakłady dotychczasowego dzierżawcy, położonego w Tczewie przy ul. Stoczniowców - działalność handlowa.

Zarządzenie nr 560/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29.02.2008 r. w spr. ogloszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntu Gminy Miejskiej zabudowanego pawilonem handlowym stanowiącym nakłady dotychczasowego dzierżawcy, położonego w Tczewie przy ul. Stoczniowców - działalność handlowa.

Zarządzenie nr 559/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27.02.2008 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 184/207 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30.05.2007 r. w spr. Regulaminu Przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Zarządzenie nr 559/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27.02.2008 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 184/207 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30.05.2007 r. w spr. Regulaminu Przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.