Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 548/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. w spr. ustalenia średniego miesiecznego kosztu pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym MOPS w Tczewie.

Zarządzenie nr 548/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. w spr. ustalenia średniego miesiecznego kosztu pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym MOPS w Tczewie.

Zarządzenie nr 547/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. zmieniające zarządzenie w spr. określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne zostały przenaczone do sprzedaży.

Zarządzenie nr 547/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. zmieniające zarządzenie w spr. określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne zostały przenaczone do sprzedaży.

Zarządzenie nr 546/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. w spr. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości niezbudowanej, położonej w Tczewie przy ul. czerwonego Kapturka, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 546/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. w spr. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości niezbudowanej, położonej w Tczewie przy ul. czerwonego Kapturka, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 545/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. w spr. wykupu wieczystego użytkowania działki nr 69/1, obr. 9, km 2 określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 545/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. w spr. wykupu wieczystego użytkowania działki nr 69/1, obr. 9, km 2 określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 544/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. w spr. ustalenia imiennego składu członków Rady Sportu w Tczewie.

Zarządzenie nr 544/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2008 r. w spr. ustalenia imiennego składu członków Rady Sportu w Tczewie.

Zarządzenie nr 3262007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn 12092007 r w spr przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu

Zarządzenie nr 326/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12.09.2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 3272007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn 12092007 r w spr przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu

Zarządzenie nr 327/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12.09.2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 3282007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn 12092007 r w spr przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu

Zarządzenie nr 328/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12.09.2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 3292007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn 12092007 r w spr przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu

Zarządzenie nr 329/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 12.09.2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.