Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządz. nr 1222/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 23.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Partyzantów 29 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1222/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Partyzantów 29 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządz. nr 1221/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 23.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Dygasińskiego 3 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1221/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Dygasińskiego 3 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządz. nr 1220/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 23.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 39 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr 1220/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kossaka 39 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządz. nr 1219/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 23.08.2005 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1219/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: nie skorzystania z prawa pierokupu nieruchomości.

Zarządz. nr 1218/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 23.08.2005 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2005 r.

Zarządzenie nr 1218/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 r.

Zarządz. nr 1217/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 23.08.2005 r. w spr. powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ...

Zarządzenie nr 1217/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie: powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej...

Zarządz. nr 1216/05 Prezyd. M. Tczewa w spr. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miejskiej w Tczewie...

Zarządzenie nr 1216/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie: opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miejskiej w Tczewie oraz planów operacyjnych funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i spółek gminnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 1026/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 22.04.2005 r. w spr. prowadzenia handlu sezonowego na terenie miasta Tczewa.

Zarządzenie Nr 1026/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie: prowadzenia handlu sezonowego na terenie miasta Tczewa.

Zarządzenie nr 1171/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Bolesława Chrobrego 6 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1171/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Bolesława Chrobrego 6 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1172/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Korczaka 18 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1172/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Korczaka 18 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.