Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28, poz. 569; zm. z 2010 r. Nr 18 poz. 323, z 2012 r. poz.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28, poz. 569; zm. z 2010 r. Nr 18 poz. 323, z 2012 r. poz. 1788).

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z 2005 r. na podstawie uchwały intencyjnej - Nr XXXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28, poz. 569; zm. z 2010 r. Nr 18 poz. 323, z 2012 r. poz. 1788).

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Prezydent Miasta Tczewa OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 2

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (*)

Tczew, dnia 19 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko