Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Przedmiotem publicznego wglądu jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W obwieszczeniu podane są daty udostępnienia...