Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIV/196/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 14 lipca 2008r. w sparwie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych z tytułu refundacji kosztów stosowania przez przewoźnika uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami zbiorowej komunikacji miejskiej

Uchwala Nr XXIV/196/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych z tytułu refundacji kosztów stosowania przez przewoźnika uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami zbiorowej komunikacji miejskiej Na podstawie art. 18 ust...

Uchwała Nr XXIII/195/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie sygn. akt. II SA/GD 413/08 toczącej się przed Sądem Administracyjnym w Gdańsku

Uchwała Nr XXIII/195/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie sygn. akt. II SA/GD 413/08 toczącej się przed Sądem Administracyjnym w Gdańsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Uchwała Nr XXIII/194/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Egzaminy eksternistyczne" przy Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie

Uchwała Nr XXIII/194/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Egzaminy eksternistyczne" przy Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz....

Uchwała Nr XXIII/193/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Uchwała Nr XXIII/193/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego Na podstawie art. 167 ust. 2 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217;...

Uchwała Nr XXIII/192/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Uchwała Nr XXIII/192/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. N

Uchwała Nr XXIII/191/ 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008r.

Uchwała Nr XXIII/191/ 2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008r. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;...

Uchwała Nr XXIII / 190/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy miejskiej Tczew oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr XXIII / 190/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy miejskiej Tczew oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w...

Uchwała Nr XXIII/189/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej boks nr 18 znajdujący się w hali Nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie.

Uchwała Nr XXIII/189/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej boks nr 18 znajdujący się w hali Nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a) w związku z art. 25 ust. 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Uchwała Nr XXIII/188/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa na lata 2008-2015

Uchwała Nr XXIII/188/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa na lata 2008-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Uchwała Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa

Uchwała Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa Na podstawie art. 5 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,...