Zagospodarowanie przestrzenne

Prezydent Miasta Tczewa zawiadamia o przyjęciu dokumentu: „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru dawnego poligonu w rejonie osiedla Górki w Tczewie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwościach zapoznania się z jego treścią.

Tczew, dn. 17 listopada 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA  MIASTA  TCZEWA

 

o przyjęciu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

i możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu:

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru dawnego poligonu w rejonie osiedla Górki w Tczewie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z ostateczną treścią dokumentu, z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 53 ust 3 w/w ustawy, zawierającym informację o udziale społeczeństwa, uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, informację o ustaleniach zawartych w prognozie, nadesłanych opiniach i uwagach, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Tczewie, Plac Piłsudskiego 1, 83–110 Tczew, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 pokój 37, II p. oraz na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                Prezydent Miasta

 

                                 Mirosław Pobłocki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.11.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2016 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 1468
17 listopada 2016 12:27 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Skopiowanie wiadomości - Prezydent Miasta Tczewa zawiadamia o przyjęciu dokumentu: „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru dawnego poligonu w rejonie osiedla Górki w Tczewie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwościach zapoznania się z jego treścią.