Stanowisko ds. polityki rowerowej

W szczególności do zadań stanowiska należy:

1) koordynowanie prac Zespołu doradczego pełniącego funkcję konsultacyjną w zakresie polityki rowerowej,
2) prowadzenie konkursów i kampanii oraz działań informacyjno - edukacyjnych związanych z promowaniem codziennego wykorzystywania rowerów w dojazdach do szkoły i pracy oraz bezpiecznym poruszaniem się rowerem po mieście, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
3) nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO w Tczewie,
4) inicjowanie rozwiązań dotyczących budowy i remontów infrastruktury rowerowej oraz ułatwień do jazdy rowerem,
5) prowadzenie przeglądów infrastruktury rowerowej we współpracy z innymi wydziałami i jednostkami oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie likwidacji architektonicznych barier rozwoju komunikacji rowerowej,
6) zgłaszanie uwag i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą rowerową,
7) nadzór nad organizowaniem parkingów rowerowych należących do Gminy Miejskiej Tczew, w tym inicjowanie powstawanie nowych, czy też rozbudowy istniejących oraz opiniowanie nowych lokalizacji pod parkingi rowerowe, przy współpracy z Zakładem Usług Komunalnych w Tczewie oraz Wydziałem Spraw Komunalnych i Inwestycji,
8) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji naprawy rowerów oraz pętli indukcyjnych mierzących ruch rowerowy, przy współpracy z Zakładem Usług Komunalnych w Tczewie oraz Wydziałem Spraw Komunalnych i Inwestycji,
9) dialog i konsultacje z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w sprawach dotyczących lokalnych potrzeb i problemów związanych z komunikacją rowerową oraz rozwoju ruchu rowerowego,
10) prowadzenie badań i analiz związanych z ruchem rowerowym, zdarzeniami drogowymi oraz zachowaniami i potrzebami rowerzystów,
11) prowadzenie promocji polityki rowerowej, w tym prowadzenie strony Tczew – Miasto dla Rowerów na portalu społecznościowym Facebook.

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. polityki rowerowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Pawlikowski - Inspektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 486
03 kwietnia 2019 11:25 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 11:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 11:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Utworzenie jednostki.