Stanowisko ds. elektromobilności

W szczególności do zadań stanowiska należy:

1) podejmowanie działań mających na celu rozwój infrastruktury w zakresie szeroko rozumianej elektromobilności w mieście Tczewie, w tym współpraca z wydziałami urzędu, jednostkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie,
2) współudział w przygotowywaniu postępowań przetargowych związanych z elektromobilnością,
3) realizacja zadań wynikających z zawartych przez gminę umów i porozumień dotyczących rozwoju elektromobilności oraz kreowanie nowych relacji w przedmiotowym obszarze,
4) współpraca z właściwymi podmiotami i komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie popularyzacji działań podejmowanych przez miasto oraz kontroli wdrażania przepisów ustawy o elektomobilności i paliwach alternatywnych
5) analiza istniejących rozwiązań technologicznych i organizacyjnych z obszaru elektromobilności,
6) prowadzenie baz danych wynikających z przepisów ustawy,
7) współpraca z instytucjami oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych przez miasto projektów infrastrukturalnych,
8) reprezentowanie miasta w organizacjach zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. elektromobilności
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 439
03 kwietnia 2019 11:27 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 11:27 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Utworzenie jednostki.