Interpelacje i zapytania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie złożone przez radnego Tomasza Tobiańskiego w dniu 28 lipca 2020 r.

Radny Tomasz Tobiański zwrócił się z zapytaniem o treści: 1. ,, Radny zwrócił się z zapytaniem czy Straż Miejska bądź Policja posiada „narzędzia” umożliwiające nakazanie właścicielom pojazdów parkujących „na stałe” na terenie miasta, by je usunęli. U

Zapytanie złożone przez Radną Gertrudę Pierzynowską w dniu 25 czerwca 2020 r.

1.Radna Gertruda Pierzynowska zwróciła się z zapytaniem o treści: ,,Dlaczego potrzeba aż dwóch miesięcy i na czym polegać będzie praca nadzoru budowlanego, by wydać pozwolenia na użytkowanie parkingu dwupoziomowego. ”

Zapytanie złożone przez radnego Romana Kucharskiego dniu 8 czerwca 2020r.

1. Radny Roman Kucharski zwrócił się z zapytaniem o treści: ,,W związku z licznymi pytaniami mieszkańców i działkowców zwracam się z zapytaniem czy istnieje możliwość przekształcenia ulicy Traugutta od mostu na rzece do końca działek ogrodniczych na drogę wewnętrzną lub

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 07 maja 2020 r.

Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: ,,Proszę o podanie przyczyn zachowania uschniętych i pozbawionych gałęzi drzew w Parku Miejskim. Drzewa te stanowią zagrożenie i przy kolejnych porywistych wiatrach mogą przewrócić się na osoby spacerujące. &ls

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 07 maja 2020 r.

Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: ,, Proszę o podanie przyczyn wycięcia wszystkich głogów czerwonych z historycznej alei drzew przy ul. Kasprowicza.”

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 07 maja 2020 r.

1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: ,, Proszę o informację o przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą której niepełnosprawność powstała po osiągnięciu pełnoletnośc

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Radny zwrócił się z zapytaniem o treści : ,, Proszę o przedstawienie i uzasadnienie decyzji podjętych w sprawie powstania w Tczewie centrum opiekuńczo- mieszkalnego.”

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: ,, Proszę o szczegółowe przedstawienie działań służb podjętych w związku z pojawieniem się dzika na terenie miasta Tczewa w dniach 28.04-29.04.2020. ”

Zapytanie złożone przez Radnego Łukasza Brządkowskiego w dniu 15 kwietnia 2020 r.

1. Radny zwrócił się z zapytaniem o treści: "Proszę o podanie przyczyn dlaczego światłowody firmy Orange nie mogę być umieszczone w kanałach telekomunikacyjnych w ciągu ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola. ”

Zapytanie złożone przez Klub Radnych Tczew od Nowa” w dniu 17 lutego 2020 r.

1. Klub Radnych Tczew od Nowa” zwrócił się z zapytaniem skierowanym do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie o treści: ,, W poprzednim miesiącu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi złożonej przez trenera Pana &hell